دستورالعمل تشکیل و فعالیت شورای توانبخشی محلی (CBR)

دستورالعمل تشکیل و فعالیت شورای توانبخشی محلی (CBR)

 

شورای توانبخشی محلی که از این پس در این دستورالعمل شورا نامیده می شود در مرکز بخش یا روستای محل اجرای طرح CBR طبق مفاد این دستورالعمل تشکیل می گردد و فعالیت را ادامه می دهد.
الف - هدف نهایی:
توانمندسازی معلولین و برابر سازی فرصتها، ارتقاء کرامت انسانی فرد معلول و خانواده وی در جامعه و بالا بردن عزت نفس و برخورداری اجتماعی معلولین در جامعه از طریق مشارکت جامعه در قبول مسئولیت برنامه ریزی توانبخشی

ب – اهداف اختصاصی:
1- اهداف فرهنگی (تغییر نگرش و آگاه سازی) :
1- 1      پذیرش فرد معلول در خانواده و جامعه
2– 1     ایجاد انگیزه در جامعه
3-1       کمک گرفتن و ارتباط با نهادهای دیگر
4-1    بسیج جامعه
2- اهداف حمایتی:
1- 2     تامین هزینه ایاب و ذهاب جهت ارجاع به مراکز پشیبانی و تخصصی
2-2     کمک به ساخت وسایل کمک توانبخشی ساده در محل زندگی
3-2     کمک به مناسب سازی محل کار و زندگی
4-2     کمک به اشتغال فرد معلول
5-2        کمک به آموزش و ارتقاء آگاهی های فرد معلول، خانواده و جامعه پیرامون.
6-2       کمک به ازدواج فرد معلول

 


ج –  نحوه تشکیل و وظایف شورا:
1- اعضاء شورا:
1-1   عضو شورای اسلامی روستا (رئیس شورا)
2-1   دهیار ( دبیر شورا)
3-1   نماینده بهزیستی
4-1   داوطلب محلی ارائه دهنده خدمت CBR در منطقه
5-1   نماینده خانواده های معلول منطقه
6-1   نماینده معلولین منطقه
7-1   روحانی منطقه
8-1   نماینده آموزش پرورش منطقه

تبصره 1: رئیس بهزیستی شهرستان یا نماینده تام الاختیار وی موظف است، پس از ابلاغ استان بهزیستی استان نسبت به تشکیل شورای توانبخشی محلی اقدام نماید.

تبصره 2: یک نفر عضو شورای اسلامی روستا یا بخش با انتخاب شورای اسلامی روستا یا بخش  مربوطه و معرفی کتبی به رئیس بهزیستی شهرستان تعیین می گردد.

تبصره 3: نماینده بهزیستی در شورا در صورت تائید رئیس بهزیستی شهرستان ، کارشناس CBR شهرستان است. در صورتیکه رئیس بهزیستی شهرستان در نظر دارد شخصی دیگر را بعنوان نماینده بهزیستی تعیین کند، لازم است کتبا برای وی ابلاغ صادرنماید.

تبصره 4: شورای اسلامی منطقه لازم است از بین گروههای مختلف (معلمین، خانواده های دارای فرد معلول، معلولین ساکن در منطقه داوطلبین محلی ارایه دهنده خدمات، روحانیون منطقه و معتمدین محلی) از هر گروه یک نفر را به بهزیستی شهرستان جهت عضویت در شورا معرفی نماید.

2- وظایف شورا:
1-2   مدیریت برنامه
--   نظارت بر روند ارایه خدمات توانبخشی
--   مرور گزارش اقدامات انجام شده
2-2   آگاه سازی و تغییر نگرش جامعه محلی 
--   حصول اطمینان از حضور افراد معلول در فعالیتهای جامعه و تحصیل
--  برگزاری سخنرانی برای جامعه
3-2    تامین بودجه و فراهم کردن سایر امکانات
--  استفاده از مشارکت های مردمی در سطح جامعه روستایی
--  برقراری ارتباط با سایر نهادها برای حل مشکلات معلولین
--  تشکیل صندوق حمایت از معلولین
--  سازماندهی فعالیتهایی برای دریافت کمکهای مردمی

3-  محل تشکیل شورای توانبخشی:
1-3   شورای توانبخشی در سطح روستای مرکز بخش تشکیل می گردد و در صورت نیاز به تشکیل شورا در سطح روستاهای منطقه ، رئیس بهزیستی شهرستان موظف است از مدیرکل بهزیستی استان در این زمینه کسب مجوز کند.
2-3   محل تشکیل جلسات شورا و دبیرخانه پیگیری مصوبات شورا در دهیاری منطقه خواهد بود.

4- زمان تشکیل جلسات شورای توانبخشی:
جلسات هر ماه یکبار و در صورت ضرورت با درخواست رئیس یا دبیر شورا یا نماینده بهزیستی جلسات اختصاصی تشکیل می گردد.

5-  فعالیتهای مالی شورا ی توانبخشی:
1-5        جلب مشارکتهای مردمی افراد خیر
2-5       تاسیس صندوق شورای توانبخشی محلی
3- 5       تقویت سرمایه صندوق شورای توانبخشی از محل حساب مشارکتهای مردمی استان و ستاد کشور
4-5        ارائه گزارش فصلی از امور مالی به پایگاه CBR

د- عملیات مورد نظر در طی اجرای طرح:
1 - تغییر نگرش توسط شوراها:
1-1     آگاه سازی توسط روحانی محل
2-1      آگاه سازی توسط مسئولین آموزشی در مدارس.
3-1      معرفی معلولین موفق در جامعه روستایی.
4-1    برگزاری جلسات گروهی با حضور معلولین و خانواده آنها جهت آگاهسازی و تقویت روحیه   همکاری و مشارکت آنها
5-1        تدارک اردوهای فرهنگی، تربیتی، زیارتی و سیاحتی جهت فرد معلول و خانواه وی
6 -1      تهیه پوستر، بروشور، بولتن و ... از توانبخشی مبتنی بر جامعه در محل
7-1        سخنرانی در مساجد، مراسم و مجالس در مناسبتهای مذهبی، ملی و مربوط به معلولین

2- آموزش در خانواده:
1- 2    تهیه بسته های آموزشی مورد نیاز معلولین
2-2     انتخاب مربی مناسب در صورتی که در خانواده فرد واجد شرایط موجود نباشد
3- 2     سایر فعالیتها به تشخیص شورا

3- آموزش در خارج از خانواده:
1-3   برقراری ارتباط با مدارس و موسسات آموزشی جهت معرفی افراد واجد شرایط
2-3   تامین وسایل کمک آموزشی و لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان
3-3  تامین وسیله نقلیه مناسب جهت تسهیل در ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول
4-3  سایر کمک های مورد نیاز به تشخیص شورا

4- ارجاع معلولین:
1-4  پرداخت کمک هزینه های جزئی درمان و جراحی
2-4  نظارت بر حسن انجام موارد ارجاع شده به سطح بالاتر و پیگیری تا حصول نتیجه

5- کمک به اشتغال فرد معلول:
1-5   کم به آموزش حرفه ای مورد نیاز فرد معلول از طریق برقراری ارتباط با موسات و مراکز        حرفه آموزی
2-5    معرفی فرد معلول به محیطهای کاری موجود در محل
3-5    تامین سرمایه کار، ابزار و مواد اولیه کار جهت اشتغال فرد معلول در محل
4-5    ایجاد و حمایتاز اشتغال روستایی و نظارت بر تداروم آن
5-5    سایر کمکهای مورد نیاز در زمینه اشتغال

6- حمایت های اجتماعی:
1-6 کمک به فرد معلول بمنظور تهیه جهیزیه
2-6 کمک به فرد معلول جهت برگزاری مراسم ازدواج
3-6 کمک به فرد معلول در تامین مسکن
4-6 کمک به فرد معلول جهت تامین هزینه معاش و زندگی
5-6 سایر کمکها به تشخیص شورا

7- تامین وسایل کمک توانبخشی:
1-7 بررسی نیاز افراد معلول به وسایل کمک توانبخشی و اقدام جهت تامین وسایل کمک توانبخشی در جامعه محلی
2-7 تامین وسیله کمک توانبخشی از محل یا مراکز پشتیبانی (پایگاه)
3-7 نظارت بر استفاده درست معلول از وسیله کمک توانبخشی تهیه شده
4-7 سایر کمکهای مورد نیاز به تشخیص شورا

8- مناسب سازی محیط:
1-8 کمک به مناسب سازی محل زندگی معلول (حمام ، توالت، آشپزخانه و ...)
2-8 کمک به مناسب سازی مدرسه
3-8 کمک به مناسب سازی معابر عمومی و محل تردد معلول در روستا (در این خصوص بهتر است ابتدا از طریق دهداری یا بخشداری محل پیگیری بعمل آید)
4-8 سایر مناسب سازیها به تشخیص شورا

 

سایت سازمان بهزیستی
 


دفعات مشاهده: 22077 بار   |   دفعات چاپ: 3181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 642 بار   |   0 نظرCAPTCHA

همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 47 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 24818341 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1349 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb