پرسش‌های متداول


:: خدمات سازمان بهزيستي
#

سلام من 8 سال مددجوی بهزیستی هستم مستاجر بی پولی نداشتن زندگی درس وحسابی و هزاران بدبختی های دیگر دلیل بر این شد تا همسرم را طلاق بدهم من طی این هشت سال هیج حمایتی از بهزیستی نشدم و ندیدم کسی بشه تو رو خدا برای مسکن ما فکری کنید .


به نام خدا

دوست گرامي

شما مي توانيد از طريق سازمان بهزيستي و استفاده از امكانات طرح مسكن مهر صاحب خانه شويد. البته بايد شرايط مورد نياز را داشته باشيد. سايت مسكن مهر سازمان بهزيستي به نشاني ذيل مي باشد.

http://maskan.behzisti.net/Login/?ReturnUrl=%2fDefault.aspx


1390/7/30 Question Link Show Print Version

پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید