پرسش‌های متداول


:: خودرو ويژه افراد داراي معلوليت
# سلام لطفا در مورد خودروهاي ويزه معلولين پيگيري نماييد

مساله پيگيري و پاسخ آن در پايگاه شمعداني منتشر خواهد شد


1390/7/30 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید