پرسش‌های متداول


:: بيمه
# باتشكر وافر از راه اندازي "بخش سئوالات متداول افراد دارای معلوليت "به استحضار مي رساند،آيا براي معلولين كارمند رسمي دولت قوانيني وجود دارد كه اين افراد از پرداخت بيمه و ماليات معاف شودند؟ درصورت پاسخ مثبت،خواهشمندم قوانين آن ذكر شود.
 در حال حاضر كارفرمايان از پرداخت حق بيمه افراد داراي معلوليت معاف هستند . قوانيني در اين رابطه موجود هست. به زودي اين قوانين در همين بخش منتشر خواهد شد.
1390/7/30 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید