شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- دولت، مجلس، معلولان
جزئیات افزایش یارانه مراکز نگهداری بهزیستی از اول مهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛
جزئیات افزایش یارانه مراکز نگهداری بهزیستی از اول مهر


رئیس سازمان بهزیستی، از افزایش یارانه مراکز نگهداری توانبخشی روزانه و شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی از ابتدای مهر ماه امسال خبرداد.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده و تایید هیئت وزیران در سال جاری یارانه مراکز نگهداری معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و...، افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه افزایش یارانه مراکز از ابتدای مهر ماه اجرایی می شود، گفت: یارانه مراکز نگهداری روزانه ۲۰ درصد و همچنین یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی ۱۵ درصدد اضافه می شود.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: در حال حاضر ۲۱۰۰ مرکز توانبخشی در سراسر کشور فعالیت می کند که در این مراکز بیش از ۱.۲ میلیون نفر معلول جسمی و حرکتی ، سالمند معلول ، بیمار روانی مزمن نگهداری می شوند که ۴۰ هزار نفراین افراد به صورت شبانه روزی در این مراکز به سر می برند.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه هزینه نگهداری افراد تحت پوشش در این مراکز بسیار بیشتر از یارانه ای است که به آنها پرداخت می کنیم ، گفت:  با توجه به اعتباراتمان امکان پرداخت مبلغ بیشتری به مراکز نگهداری توانبخشی نداریم اما امیدواریم بخشی از نیازهای آنها را تامین کنیم.

منبع: مهر

نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find.php?item=1.109.8240.fa
برگشت به اصل مطلب