شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- جملات حکیمانه
بامداد با راز و نیایش : سه شنبه 17 شهریور 94

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۱۷ | 

بامداد با راز و نیایش
 دوشنبه ۹۴/۶/۱۷

 اهالی دیار معرفت درود

امروز هم؛
 روز دست بر زانو زدن و برخاستن من است،اگر با هر سقوط زندگی معنی خود را از دست میداد ،هرگز هیچ دانه ای به لانه مورچه ها نمیرسید......
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
خدایا...
 دانشی ده غم نگیرم.
بده آرامشی ماتم نگیرم.
خدایا از شهامت بی نصیبم،
 شهامت ده که آرامش بگیرم.
خدایا این تفاوت بر من آموز.
که در گمراهی مطلق نمیرم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند
 دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند
 دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید
 هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند
 نه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست
 جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند
 عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب
 سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند
 ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
 پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند
 تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ست
 چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند
 دل تو مثال بامست و حواس ناودان‌ها
 تو ز بام آب می‌خور که چو ناودان نماند
 تو ز لوح دل فروخوان به تمامی این غزل را
 منگر تو در زبانم که لب و زبان نماند
 تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش
 چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند
 
روزتان مملو از بندگی حق🌹

نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find.php?item=1.148.8161.fa
برگشت به اصل مطلب