پایگاه خبری ورزش جانبازان و معلولان- ورزش ایران
بازدید مهندس حسینی شهردار منطقه ۴ و خانم میرزایی معاون ورزش بانوان از مسابقات بوچیا که به میزبانی منطقه ۴ برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | 

بازدید مهندس حسینی شهردار منطقه ۴ و خانم میرزایی معاون ورزش بانوان از مسابقات بوچیا که به

میزبانی منطقه ۴ برگزار گردید

مسابقات بوچیای بانوان معلول محلات  ۲۲ گانه شهرداری تهران توسط مهدیزاده مسئول انجمن بانوان معلول سازمان ورزش شهرداری؛ مسئول ورزش و کمیته فنی بانوان معلول هیات جانبازان و معلولین تهران نایب رئیس انجمن معلولان پارس و دبیر کانون معلولان منطقه ۱۶ در ۴ کلاس در مورخ ۱۹ر۹ر۹۶ در مجموعه ۲۲ بهمن برگزار گردید.

در پایان توسط منطقهٔ میزبان به مقام آوران جوایز نقدی ؛ حکم و مدال اهدا گردید.


 

مسابقات بوچیا در بخش بانوان مورخ ۱۹ر۹ر۹۶ به میزبانی منطقه ۴ شهرداری در مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن در ۴ کلاس بشرح ذیل برگزار گردید.

کلاس BC1 
۱-   فاطمه مهدیان مقام اول منطقه ۱۲
۲-  لیدا شرافی تهرانی مقام دوم منطقه۱۰
۳-  سحر مسعودپور منطقه ۲ و زهرا جوادی منطقه ۴ مشترکن مقام سوم

کلاس BC2 
 ۱- خدیجه حسنی مقام اول منطقه ۲۰
۲-  زهرا رحمتی مقام دوم  منطقه ۱۲
۳-   رومینا رحیمی مقام سوم منطقه ۱

کلاس   BC3 
 ۱-   فاطمه بهمنی مقام اول منطقه ۱
۲-زهرا شاملو مقام دوم منطقه ۱۶
۳-  نگین عسگری مقام سوم منطقه ۱۲

کلاس BC4  
۱-  جمیله فلاح مقام اول منطقه ۱۶
۲-مریم ملکی فلاح مقام دوم منطقه ۱۲
۳-  فاطمه طارمی لر مقام سوم منطقه ۱
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری ورزش جانبازان و معلولان:
http://shamdani.com/find.php?item=2.131.9680.fa
برگشت به اصل مطلب