پایگاه خبری ورزش جانبازان و معلولان- ورزش ایران
با حکم حمید علی صمیمی؛ روسای انجمن‌های ورزشی جانبازان و معلولان معرفی شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۲ | 
رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان در حکمی روسای انجمن‌های ورزشی را معرفی کرد
روسای انجمن‌های ورزشی جانبازان و معلولان معرفی شدندبه گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان؛ با حکم دکتر صمیمی روسا و دبیران انجمن‌های ورزشی این فدراسیون معرفی شدند.
بر همین اساس روسای دیگر انجمن‌های ورزشی جانبازان و معلولان پس از برگزاری ادامه جلسات شورای راهبردی فدراسیون متعاقبا اعلام می‌شود.
والیبال نشسته : علی کشفیا به عنوان رئیس و حسن شاهی به عنوان دبیر
بسکتبال با ویلچر : مهرداد آگین به عنوان رئیس
 وزنه برداری: بابک محمدی به عنوان رئیس و موسی آذرباد به عنوان دبیر،
 فوتبال: مصطفی الهی نسب به عنوان رئیس و علیرضا رجبلو به عنوان دبیر،
دوومیدانی: بهمن رضایی به عنوان رئیس و سید جواد موسوی به عنوان دبیر،
 بوچیا : سید مسعود طباطبائیان به عنوان رئیس و و محمد رحیم به عنوان دبیر
اسکی: عیسی ساوه شمشکی به عنوان رئیس  
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری ورزش جانبازان و معلولان:
http://shamdani.com/find.php?item=2.131.9922.fa
برگشت به اصل مطلب